VBO – Vereniging Belangen Oosteind

Vereniging Belangen Oosteind (VBO) is de belangenvereniging van en voor het dorp Oosteind! De vereniging bestaat uit afgevaardigden van Oosteindse verenigingen en werkgroepen, aangevuld met betrokken inwoners die op persoonlijke titel lid zijn.

De ledenvergaderingen zijn openbaar en geïnteresseerden zijn hierbij altijd welkom.VBO

De VBO is opgericht in het jaar 1964 en heeft als hoofddoel om de leefbaarheid in het kerkdorp Oosteind te onderhouden en te stimuleren. De VBO werkt met werkgroepen die aan die leefbaarheid op allerlei manieren uitvoering geven.

Het bestuur van de VBO houdt vijf keer per jaar een algemene, openbare vergadering waar iedereen bij aanwezig kan zijn en gewoon zijn of haar zegje kan doen.

Naast het organiseren van de vergaderingen en het ondersteunen van de werkgroepen bij het uitvoeren van hun taak, onderhoudt het bestuur het contact met stichtingen, de gemeente, de provincie en andere belangenverenigingen die op enige wijze connectie hebben met Oosteind.

Daarnaast beheert het bestuur dorpshuis ‘Het Oostquartier’, de voormalige R.K. Jongensschool.

Communiceren met de bewoners doen we onder andere via deze eigen website en via ‘De Schakel’, het blad voor Oosteind waarin ook de verenigingen en werkgroepen hun oproepen en verslagen kunnen plaatsen. Zo kan iedereen op de hoogte blijven van gebeurtenissen die in en om Oosteind plaatsvinden.

Voorzitter: Ad Caron

Bestuurders: Jolanda van Beek, Peter Schellekens, Rob Trommelen

Adres: Postadres:
Provincialeweg 96
4909 AL Oosteind

Email: vbobestuur@gmail.com

Vincent van Gils krijgt gouden gemeentespeld (3 april 2023)

VBO 50 jaar in 2014

Artikel m.b.t. VBO uit april 2009 in het blad Kernkracht.