Deze pagina moet nog verder ingevuld worden in samenwerking met de VBO. Het is de gedachte om op deze pagina lopende projecten van het VBO te tonen en op de onderliggende pagina’s de actuele status ervan weer te geven.

Oosterhout oost

De gemeente Oosterhout ontwikkelt een toekomstvisie voor het gebied ten oosten van de A27, bij Oosteind.

Reconstructie N629

Fase 2 betreft de reconstructie van de N629 vanaf de Provincialeweg Oosteind tot en met het kruispunt met de Steenstraat in Dongen. Fase 2 voorziet in de aanleg van een volledig nieuwe weg.

Herinrichting Provincialeweg

Er loopt al geruime tijd een project om te komen tot de herinrichting van de Provincialeweg in Oosteind.

Flexwoningen

Er zijn plannen vanuit gemeente Oosterhout om 250 flexwoningen te voorzien voor ‘spoedzoekers’ in Oosteind