Uitnodiging inloopbijeenkomst toekomstvisie Oosterhout-Oost

Beste bewoner,

Op 2 oktober organiseert de gemeente Oosterhout een inloopavond over Oosterhout-Oost. Zoals u wellicht weet, werkt de gemeente aan de toekomstvisie voor Oosterhout-Oost, het gebied tussen de A27, de omgeving van Oosteind en Oosteind zelf. Die toekomstvisie noemen we ook wel de ‘propositie Oosterhout-Oost’. In de propositie staan onder andere ideeën voor woningbouw, landschapsontwikkeling en ruimte voor agrariërs. De propositie is besproken in de gemeenteraad op 30 mei 2023. Op 24 oktober wordt de propositie ter besluitvorming behandeld in de gemeenteraad. Vooruitlopend op dat moment wil de gemeente u graag meenemen in de inhoud van de propositie, tijdens een inloopavond op 2 oktober.

Inloopbijeenkomst donderdag 2 oktober

De inloopavond vindt plaats op maandag 2 oktober in Buurthuis Oostquartier in Oosteind. De koffie staat voor u klaar tussen 19.00 en 20.30 uur. Tijdens deze avond informeren we u graag via verschillende thematafels over de plannen en de stand van zaken rondom het project Oosterhout-Oost.

Vragen?
Wanneer u tussentijds vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met dhr. N. Diz y Gonzalez, via telefoonnummer 14 0162, of via e-mailadres buitenprojecten@oosterhout.nl.

We hopen u maandagavond 2 oktober te ontmoeten.