Oosterhout Oost: een landschap om in te leven

De gemeente Oosterhout ontwikkelt een toekomstvisie voor het gebied ten oosten van de A27, bij Oosteind. De conceptvisie ‘Oosterhout Oost, een landschap om in te leven’ geeft aan welke richting het gemeentebestuur de komende tientallen jaren met dit gebied op zou willen: groen, water en cultureel erfgoed krijgen een belangrijke rol in het gebied. Maar dat sluit de bouw van ongeveer 3500 woningen in het gebied niet uit. Het karakter van het lintdorp Oosteind blijft in deze conceptvisie behouden en het voorzieningenniveau en het watersysteem worden versterkt.

Drie deelgebieden

De visie gaat over drie deelgebieden: de Grote Heilige Driehoek, Oosteind en de Heikant. Elk deelgebied krijgt een eigen opzet en een eigen sfeer. Voor uitgebreide informatie, ga naar de gemeentelijke pagina.

Ga naar de gemeente infopagina:

Informatiebijeenkomst 02 oktober 2023

In de VBO vergadering van 02 oktober is nog een presentatie gegeven over dit onderwerp en deze presentatie is in te zien of te downloaden via de onderstaande knop.