Nieuwe website online.

Er is een nieuwe website gemaakt voor het VBO-Oosteind. De hele website is moderner van opzet, is makkelijker te onderhouden en er zijn veel meer mogelijkheden om informatie te delen. De makers hopen dan ook dat er veel gebruik van gemaakt gaat worden en suggesties om de site nog verder te verbeteren of uit te breiden zijn van harte welkom. Reacties kunnen per mail doorgestuurd worden en indien noodzakelijk kan er ook een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Hiernaast is er, voor een beperkt aantal mensen, de mogelijkheid om zelf berichten of agenda-items te plaatsen.

Email: beheer@oosteind-nb.nl