Meer mest-transporten door Oosteind

De ZLTO geeft aan dat doordat de Nederlandse mestuitzondering verdwijnt per 2026, boeren meer mest zullen moeten gaan afvoeren. Dit heeft tot gevolg dat er een toename zal zijn van het aantal mest-transporten die door Oosteind rijden.

De uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren om meer mest te mogen uitrijden dan boeren in andere landen wordt vanaf 2023 in drie jaar afgebouwd. Minister Staghouwer van Landbouw heeft hierover een conceptafspraak gemaakt in Brussel.