Hierbij een korte update over de voortgang project Provincialeweg Oosteind.

Voorlopig en definitief ontwerp

De gemeenteraad heeft in november unaniem ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de Provincialeweg in Oosteind. In het ontwerp zijn keuzes gemaakt voor een verdeling tussen 30 en 50 km/uur, de inrichting en het profiel van de weg, typen snelheid remmende maatregelen en de locaties van die maatregelen en voorlopige materiaalkeuzes. In 2024 wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt in een definitief ontwerp. Hierin wordt alles verder uitgewerkt: de breedte van de rijbaan, de fietspaden en de voetpaden, de hoogte van de weg ten opzichte van tuinen en woningen, de constructie voor de fundering en de aansluitingen op privéterreinen bijvoorbeeld.

Planning werkzaamheden

In juni heeft de gemeenteraad de perspectiefnota 2024 vastgesteld. In de begroting is budget gereserveerd voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Provincialeweg. Daarin staat dat de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd. De eerste werkzaamheden beginnen bij het dorpshart. Voor die werkzaamheden zijn we afhankelijk van Enexis. Enexis kan pas in het najaar van 2025 starten met de werkzaamheden, vanwege een langere voorbereidingsprocedure. Daarna volgen fasen 2 en 3 van de werkzaamheden in 2026. Naar verwachting zijn de werkzaamheden halverwege 2027 klaar. Op de tekening bij deze brief kunt u alle fasen terugvinden. Let op: de planning is onder voorbehoud en kan dus nog veranderen.

Huidige situatie

Het duurt dus helaas nog even voordat de Provincialeweg opnieuw wordt ingericht. De weg wordt nu ervaren als onveilig. Na overleg met Vereniging Belangen Oosteind is daarom besloten om in het eerste kwartaal van 2024 op verschillende plekken matrix borden te plaatsen. Die borden tonen de gereden snelheid in combinatie met een gekleurde smiley.

Motie Verlengde Provincialeweg

Tijdens de raadsvergadering is er een motie aangenomen over een onderzoek naar de Verlengde Provincialeweg/Wilhelminalaan. Er is inmiddels gezamenlijk (gemeente Dongen en gemeente Oosterhout) opdracht verstrekt aan bureau Atab, ook betrokken bij het ontwerp Provincialeweg Oosteind, om het ontwerp- en participatietraject op te starten. Er zijn al verkeerstellingen op ons grondgebied uitgevoerd en de gemeente Dongen verzorgt dit zelf ook. In maart verwachten wij een eerste startoverleg met de beide dorpsraden VBO en ’s Gravenmoer in te kunnen plannen.

Bij vragen/opmerkingen horen wij het graag.

Met vriendelijke groet.

Rolf Bos

Projectleider Openbare Ruimte

Afdeling Buiten Projecten

Gemeente Oosterhout

T: 14 0162           

I: www.oosterhout.nl

E: r.bos@oosterhout.nl