Het Gelegenheidsorkest Oosteind

Laatste update:

Het gelegenheidsorkest uit Oosteind heeft op maandag 18 maart 2024, na 20 jaar bestaan te hebben, haar laatste optreden gehad. Het gelegenheidsorkest, opgericht in 2004, is opgeheven vanwege de beperkte aanwas en leeftijd van de leden die nog deel uitmaakte van het orkest. Hiermee is er wederom een Oosteinds monument verdwenen.

Foto’s van de laatste bijeenkomst in het Oostquartier.

Het Gelegenheidsorkest Oosteind

Het ‘Gelegenheidsorkest’ Oosteind, speelt niet zo moeilijke, maar wel mooie ha(rmonie), fa(nfare), bra(ssband)muziek, populair of klassiek.

Ieder jaar wordt in het Oostquartier in Oosteind een nieuwjaarsreceptie gehouden. Arnold Emmen heeft tijdens zo’n receptie in januari 2004 het plan opgevat om een concert te dirigeren uitgevoerd door een gelegenheidsorkest, samengesteld uit allerlei muzikanten uit Oosteind. Er werd enkele maanden hard gerepeteerd en zo werd op de nieuwjaarsreceptie in 2005 het eerste concert gegeven: “Het Gelegenheidsorkest” was geboren.

Januari 2019: tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Oostquartier heeft “Het Gelegenheidsorkest” voor de 15de keer een concert verzorgd. Nu repeteert het orkest het hele jaar door en geeft af en toe nog andere concerten b.v. in de Schelp in Oosterhout. De laatste jaren waren er ook nog koffie- en/of kerstconcerten.

Iedere maandagavond van 20.00 tot ongeveer 22.15 uur repeteren Ad, Anita, Anneke, Elly, Elly, Hans, Jan, Janet, Kees, Marleen, Maria, Piet, Ria, Ria, Riekie en Tineke o.l.v. Arnold in het Oostquartier enthousiast nieuwe en gekende muziekstukken.
Er wordt hard gewerkt, omdat het leuk is om muziek te maken. Daarnaast wordt er ook veel gelachen. Men blijft na afloop nog even na voor een drankje. Nootje erbij, of als er iemand jarig is een kaasje.
Zin om mee te doen? Kom eens kijken op de repetitie!!!

Voorzitter: geen – gelegenheidsorkest is 2024 opgeheven

Bestuurders: 

Adres:

Email: 

Telefoonnummer: