Hierbij de bewonersbrief van de gemeente Oosterhout over herstraten vrijliggende fietspaden Hoogstraat

Herstraten vrijliggende fietspaden Hoogstraat

Op 29 april start aannemer Gebr. Van den Oord B’waard BV met het herstraten van de vrijliggende fietspaden tussen het viaduct van de A27 en de verkeerslichten bij de Heistraat. De aannemer voert dit werk uit in opdracht van de gemeente Oosterhout. In deze brief leest u de belangrijkste informatie over deze werkzaamheden.

De werkzaamheden zullen in verschillende fases worden uitgevoerd en er zullen tijdelijk verkeersmaatregelen worden getroffen. De vrijliggende fietspaden worden niet tegelijkertijd aan twee zijden opgebroken maar om en om. Tijdelijk zal het fietspad aan de andere zijde dienen als tweerichtingenfietspad.
Tijdens de werkzaamheden wordt uw inrit zoveel als mogelijk bereikbaar gehouden. Het is echter onoverkomelijk dat de inrit even niet bereikbaar is, de aannemer zal u hier tijdig over informeren.
Er wordt gestart ter hoogte van de verkeerslichten Heistraat aan de noordzijde (oneven huisnummers). Vervolgens zal men richting het viaduct van de A27 werken. Daarna wordt de zuidzijde uitgevoerd. Aan de zuidzijde, waar voorheen huisnummer 90 stond, zal men een tijdelijk depot inrichten. De werkzaamheden zullen ongeveer vijf weken in beslag nemen.
Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Van den Oord via 06-53474780 van de firma Gebr. Van den Oord B’waard BV.