Heemkunde groep Ulendonc

Als werkgroep van de Vereniging Belangen Oosteind zijn we met een kleine groep mensen bezig om de geschiedenis van ons dorp vast te leggen en vervolgens met regelmaat in het najaar een tentoonstelling te kunnen organiseren.

Voorzitter: Kees van Haaf

Bestuurders: Piet van Gorp (secretaris), Bert Sibon, Giel Meester, Ludo Louwet, Ad Kusters. ** Martha Leltz is in 2021 afgetreden

Adres: Maalderijstraat 22

Email: pietvangorp@casema.nl

Telefoonnummer: 0162-431834 of 06-40921292

Achtergrond
Vanaf 1986 is de Heemkunde Werkgroep Ulendonc actief in Oosteind. Als werkgroep van de Vereniging Belangen Oosteind zijn we met een kleine groep mensen bezig om de geschiedenis van ons dorp vast te leggen.
Elk jaar kiezen we een onderwerp dat we vervolgens gaan uitwerken en in het najaar organiseren we met het (verkregen) materiaal een tentoonstelling. Door de leden van de werkgroep worden er – passend bij het thema – teksten geschreven en een boekje gemaakt.
Regelmatig komen we in het Oostquartier bijeen.


Intussen is ons archief al behoorlijk gegroeid. Als eerste hebben we de boekjes die door ons zelf in de loop van de jaren zijn uitgeven. Verder schaffen we zo af en toe – als de kas dat toelaat – boeken aan die voor onze groep interessant zijn.
Soms krijgen we ook schenkingen van mensen of verenigingen die zelf iets verzameld hebben, waarvan ze vinden dat daar een grotere groep plezier aan kan beleven.
Veel foto’s hebben we verzameld van vroeger.
Maar er worden ook nu regelmatig foto’s gemaakt met het oog op de toekomst. Uit de media worden berichten over Oosteind uitgeknipt en verzameld.

De groep is nooit groot geweest, momenteel zijn er nog zes personen actief. Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom. Heeft de geschiedenis van Oosteind uw interesse en wilt u eens bekijken of de werkgroep wat voor u is, neem dan contact met ons op!

Tentoonstelling en boekjes
Al 30 jaar – 1987/2017 – verzorgt de Heemkundegroep “Ulendonc” – ieder jaar de uitgifte van een boekje met een bijbehorende expositie.
In 1987 werd begonnen met het onderwerp Arnold Minjon en het laatste thema was in 2019: “Het huwelijk”.

Zie onderstaande lijst.

Opmerking: Door op de knop Digitale versie te klikken krijgt u een pdf-bestand geopend in een nieuw tabblad zodat u het document op uw computer kunt lezen. Het is dan ook mogelijk om het bestand op uw eigen computer op te slaan als u het wil bewaren.

1952 Oosteind in vroegere dagen door Arnold Minjon

1987 Arnold Minjon

1988 Agrarisch Oosteind

1989 Leerlooierijen van Oosteind

1990 De Zuider stoomtram door Oosteind

1991 Uitgave t.g.v. eerste lustrum 1986-91

1992 St. Jan den Doper. Kerk 140 jaar.

1993 School en onderwijs 1798/1993

1994 Van Mobilisatie tot Bevrijding

1995 Wat bleef en wat verloren ging

1996 Buurten op Oosteind

1997 Winkels in Oosteind

1998 Geen boekje i.v.m. de verbouwing van ’t Oostquartier

1999 Missie en kindsheid

2000 Jongensschool – Patronaat – Oostquartier

2001 De Willemspolder

2002 150 jaar Joannes de Doper Oosteind

2003 Het jaar van de boerderij

2004 Overlijden, uitvaart en begraven

2005 De Groenendijk

2006 Op bedevaart

2007 Geen boekje maar voorbereiding 700 jaar Oosteind

2008 700 jaar Oosteind

2009 Melkfabriek De Eendracht Oosteind

2010 Muziek in en uit Oosteind

2011 Fotoboek 25 jaar Heemkunde

2012 Bijzondere jubilea

2013 Oosteind en zijn beschermheiligen

2014 50 jaar VBO

2015 Geen boekje maar openbare Lezing over Vlaamse schuren door Ramko Hamelinck

2016 Eerste Heilige Communie

2017 Het verleden herleeft

2018 Filmopnamen – geen boekje uitgebracht

2019 Het huwelijk

De Oosteindse mens

Peet Michielse 100 jaar 2005


Hebt u belangstelling in een van deze boekjes die nog niet digitaal beschikbaar zijn of heeft u liever een geprinte uitgave dan kunt u contact opnemen met secretaris P. van Gorp, tel 0162-431834 ofwel bovenstaand e-mailadres.

Er zijn nog enkele exemplaren voorradig.

Bidprentjes

Onze vereniging verzamelt al tientallen jaren bidprentjes van personen die geboren, woonachtig of gestorven zijn in Oosteind. Hebt u vragen over een familielid of anderszins dan kunt u contact met ons opnemen.
Wanneer u zelf bidprentjes heeft en daar een (andere) bestemming aan wilt geven, dan houden we ons aanbevolen deze te mogen ontvangen.

Er bestaat ook een website waar alle mensen die begraven liggen in Oosteind zijn vastgelegd.

De gegevens zijn via de volgende link te bekijken: Link naar website graftombe.nl.

De Schakel

Het dorpsblad de Schakel wordt bewaard en zodra de jaarlijkse uitgave compleet is wordt die ingebonden en keurig bewaard.

Digitaliseren

We hebben in 2023 een start gemaakt met het digitaliseren van de foto’s en mediaberichten, zodat we – zodra alles klaar is – op eenvoudige manier de verzamelde gegevens kunnen opzoeken en terugvinden. Daarnaast zijn we mogelijkheden aan het onderzoeken om de digitale bestanden voor iedereen beschikbaar te maken.

Oude filmopnamen over Oosteind.

Op vrijdag 26 oktober 2018 vertonen we: de Heemkundegroep Ulendonc i.s.m. KBO Oosteind oude filmopnamen over Oosteind.
U bent allemaal van harte uitgenodigd in het Oostquartier om deze unieke opnamen te komen bekijken.
De toegang is gratis en de film begint om 20.00 uur.

Tentoonstelling in oktober 2019.

Deze tentoonstelling gaat over Het Huwelijk.
In de bovenzaal van het Oostquartier. Op zaterdag 26 oktober 2019 van 14.00/17.00 uur en op zondag 27 oktober van 11.00/17.00 uur.
Graag tot ziens. Veel mensen uit Oosteind hebben info en foto’s aangeleverd om deze tentoonstelling te vervolmaken.

De Jaren 2020-2021-2022.

Geen activiteiten i.v.m. corona beperkingen.

2022 kwartaal vier.

De groep is weer regelmatig bijeen in het Oostquartier.

2023.

Er is gestart met het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief