Hierbij de bewonersbrief van de gemeente Oosterhout die mogelijk slechts in een klein deel van het dorp bezorgd is.

Projecten in Oosteind: laatste stand van zaken

Er speelt veel in en om uw dorp. De gemeente communiceert hierover via verschillende kanalen. We begrijpen dat het soms lastig is om overal van op de hoogte te zijn en te blijven. Daarom praten we u met deze brief graag bij over de laatste stand van zaken van verschillende projecten in Oosteind: de studie naar woningbouwlocaties, de mogelijke verplaatsing van OVV ’67, de visie Oosterhout-Oost, flexwoningen in Ter Horst, de Provincialeweg, de herinrichting van de Hoogstraat en de N629.

Studie woningbouwlocaties Oosteind

Initiatiefnemers en marktpartijen zijn samen in gesprek om tot een schetsontwerp voor de geplande woningbouwontwikkeling te komen. De gemeente moet die ontwerpen eerst goedkeuren. Daarna worden de schetsontwerpen gepresenteerd. Die presentaties vinden naar verwachting voor de zomervakantie 2024 plaats. Het initiatief daarvoor ligt bij de initiatiefnemers.
Onderzoek naar mogelijke verplaatsing van OVV ’67
Het onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van OVV ’67 is helaas nog niet afgerond. Zodra er meer bekend is, praten we u daar uiteraard over bij.

Visie Oosterhout-Oost

In oktober 2023 heeft de gemeenteraad de propositie (visie) voor Oosterhout-Oost vastgesteld. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen vanuit de omgeving en betrokken partijen. We hebben verschillende reacties gekregen op de visie. Op basis van die reacties zijn de volgende punten in de visie aangepast:

  • De Willemspolder is als woningbouwlocatie grotendeels geschrapt
  • De landschapszone tussen Oosterhout en Dongen is versterkt
  • Het landschap is minder ‘bossig’ gemaakt en er zijn meer open ruimtes toegevoegd
  • De (locaties van) voorzieningen zijn duidelijker naar voren gebracht
  • De uitgangspunten voor het watersysteem zijn aangepast

De gemeente werkt de visie nu uit in een stedenbouwkundig plan. Bewoners en andere belanghebbenden worden hierin nog betrokken. Naar verwachting gebeurt dat in het komende half jaar. Uiteraard houden we u op de hoogte. Via www.oosterhout.nl/oosterhoutoost kunt u alle informatie volgen.

Flexwoningen Ter Horst

Er vinden nu gesprekken plaats met de grondeigenaar. Zodra we meer duidelijkheid hebben, informeren we u hierover.

Provincialeweg Oosteind

Voorlopig en definitief ontwerp
De gemeenteraad heeft in november unaniem ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de Provincialeweg in Oosteind. In het ontwerp zijn keuzes gemaakt voor een verdeling tussen 30 en 50 km/uur, de inrichting en het profiel van de weg, typen snelheid remmende maatregelen en de locaties van die maatregelen en voorlopige materiaalkeuzes. In 2024 wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt in een definitief ontwerp. Hierin wordt alles verder uitgewerkt: de breedte van de rijbaan, de fietspaden en de voetpaden, de hoogte van de weg ten opzichte van tuinen en woningen, de constructie voor de fundering en de aansluitingen op privéterreinen bijvoorbeeld.

Planning werkzaamheden
In juni heeft de gemeenteraad de perspectiefnota 2024 vastgesteld. In de begroting is budget gereserveerd voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Provincialeweg. Daarin staat dat de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd. De eerste werkzaamheden beginnen bij het dorpshart. Voor die werkzaamheden zijn we afhankelijk van Enexis. Enexis kan pas in het najaar van 2025 starten met de werkzaamheden, vanwege een langere voorbereidingsprocedure. Daarna volgen fasen 2 en 3 van de werkzaamheden in 2026. Naar verwachting zijn de werkzaamheden halverwege 2027 klaar. Op de tekening bij deze brief kunt u alle fasen terugvinden. Let op: de planning is onder voorbehoud en kan dus nog veranderen.

Huidige situatie
Het duurt dus helaas nog even voordat de Provincialeweg opnieuw wordt ingericht. De weg wordt nu ervaren als onveilig. Na overleg met Vereniging Belangen Oosteind is daarom besloten om in het eerste kwartaal van 2024 op verschillende plekken matrix borden te plaatsen. Die borden tonen de gereden snelheid in combinatie met een gekleurde smiley.

Hoogstraat en fietspad Ekelstraat-A27

In januari heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Hoogstraat. Naar verwachting starten de werkzaamheden in april 2025. De Hoogstraat wordt dan afgesloten en verkeer wordt omgeleid via de hoofdwegen. De fietspaden tussen de Ekelstraat en de A27 worden wel alvast opnieuw bestraat. Fietsers worden dan lokaal omgeleid.

N629

De gemeenten Oosterhout en Dongen en de provincie brengen samen een nieuwsbrief uit met informatie over de N629. Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan voor deze digitale nieuwsbrief. Dat kan via www.brabant.nl (zoek op ‘N629’). Op deze website vindt u alle informatie over de N629.