De laatste 30 nieuws berichten:

 • Voortgang planontwikkeling van Oosterhout Oost

  Hierbij de brief van de gemeente Oosterhout over Voortgang planontwikkeling van Oosterhout Oost

 • Oostquartier vakantiesluiting 2024

  Oostquartier vakantiesluiting 2024:

  Het Oostquartier is van 20 Juli t/m 18 Augustus 2024 gesloten.

  Voor uitvaartgelegenheden zijn we altijd bereikbaar om deze in te vullen.

 • Herstraten fietspaden Hoogstraat

  Hierbij de bewonersbrief van de gemeente Oosterhout over herstraten vrijliggende fietspaden Hoogstraat

  Herstraten vrijliggende fietspaden Hoogstraat

  Op 29 april start aannemer Gebr. Van den Oord B’waard BV met het herstraten van de vrijliggende fietspaden tussen het viaduct van de A27 en de verkeerslichten bij de Heistraat. De aannemer voert dit werk uit in opdracht van de gemeente Oosterhout. In deze brief leest u de belangrijkste informatie over deze werkzaamheden.

  De werkzaamheden zullen in verschillende fases worden uitgevoerd en er zullen tijdelijk verkeersmaatregelen worden getroffen. De vrijliggende fietspaden worden niet tegelijkertijd aan twee zijden opgebroken maar om en om. Tijdelijk zal het fietspad aan de andere zijde dienen als tweerichtingenfietspad.
  Tijdens de werkzaamheden wordt uw inrit zoveel als mogelijk bereikbaar gehouden. Het is echter onoverkomelijk dat de inrit even niet bereikbaar is, de aannemer zal u hier tijdig over informeren.
  Er wordt gestart ter hoogte van de verkeerslichten Heistraat aan de noordzijde (oneven huisnummers). Vervolgens zal men richting het viaduct van de A27 werken. Daarna wordt de zuidzijde uitgevoerd. Aan de zuidzijde, waar voorheen huisnummer 90 stond, zal men een tijdelijk depot inrichten. De werkzaamheden zullen ongeveer vijf weken in beslag nemen.
  Meer informatie
  Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Van den Oord via 06-53474780 van de firma Gebr. Van den Oord B’waard BV.

 • Oude Schakels nu digitaal

  Vanaf heden zijn oude schakels via deze site in te zien en eventueel te bewaren op je eigen computer mocht daar behoefte aan zijn. Momenteel staan de schakels van 2011 (jaargang 45) t/m 2022 (jaargang 56) online beschikbaar.

  Deze zijn in te zien via de blauwe knop op de Schakel pagina : Link naar de Schakel pagina

  Of via het menu aan de onderzijde van elke pagina “De schakel archief pagina”.

 • Bewonersbrief gemeente 8-02-2024

  Hierbij de bewonersbrief van de gemeente Oosterhout die mogelijk slechts in een klein deel van het dorp bezorgd is.

  Projecten in Oosteind: laatste stand van zaken

  Er speelt veel in en om uw dorp. De gemeente communiceert hierover via verschillende kanalen. We begrijpen dat het soms lastig is om overal van op de hoogte te zijn en te blijven. Daarom praten we u met deze brief graag bij over de laatste stand van zaken van verschillende projecten in Oosteind: de studie naar woningbouwlocaties, de mogelijke verplaatsing van OVV ’67, de visie Oosterhout-Oost, flexwoningen in Ter Horst, de Provincialeweg, de herinrichting van de Hoogstraat en de N629.

  Studie woningbouwlocaties Oosteind

  Initiatiefnemers en marktpartijen zijn samen in gesprek om tot een schetsontwerp voor de geplande woningbouwontwikkeling te komen. De gemeente moet die ontwerpen eerst goedkeuren. Daarna worden de schetsontwerpen gepresenteerd. Die presentaties vinden naar verwachting voor de zomervakantie 2024 plaats. Het initiatief daarvoor ligt bij de initiatiefnemers.
  Onderzoek naar mogelijke verplaatsing van OVV ’67
  Het onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van OVV ’67 is helaas nog niet afgerond. Zodra er meer bekend is, praten we u daar uiteraard over bij.

  Visie Oosterhout-Oost

  In oktober 2023 heeft de gemeenteraad de propositie (visie) voor Oosterhout-Oost vastgesteld. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen vanuit de omgeving en betrokken partijen. We hebben verschillende reacties gekregen op de visie. Op basis van die reacties zijn de volgende punten in de visie aangepast:

  • De Willemspolder is als woningbouwlocatie grotendeels geschrapt
  • De landschapszone tussen Oosterhout en Dongen is versterkt
  • Het landschap is minder ‘bossig’ gemaakt en er zijn meer open ruimtes toegevoegd
  • De (locaties van) voorzieningen zijn duidelijker naar voren gebracht
  • De uitgangspunten voor het watersysteem zijn aangepast

  De gemeente werkt de visie nu uit in een stedenbouwkundig plan. Bewoners en andere belanghebbenden worden hierin nog betrokken. Naar verwachting gebeurt dat in het komende half jaar. Uiteraard houden we u op de hoogte. Via www.oosterhout.nl/oosterhoutoost kunt u alle informatie volgen.

  Flexwoningen Ter Horst

  Er vinden nu gesprekken plaats met de grondeigenaar. Zodra we meer duidelijkheid hebben, informeren we u hierover.

  Provincialeweg Oosteind

  Voorlopig en definitief ontwerp
  De gemeenteraad heeft in november unaniem ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de Provincialeweg in Oosteind. In het ontwerp zijn keuzes gemaakt voor een verdeling tussen 30 en 50 km/uur, de inrichting en het profiel van de weg, typen snelheid remmende maatregelen en de locaties van die maatregelen en voorlopige materiaalkeuzes. In 2024 wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt in een definitief ontwerp. Hierin wordt alles verder uitgewerkt: de breedte van de rijbaan, de fietspaden en de voetpaden, de hoogte van de weg ten opzichte van tuinen en woningen, de constructie voor de fundering en de aansluitingen op privéterreinen bijvoorbeeld.

  Planning werkzaamheden
  In juni heeft de gemeenteraad de perspectiefnota 2024 vastgesteld. In de begroting is budget gereserveerd voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Provincialeweg. Daarin staat dat de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd. De eerste werkzaamheden beginnen bij het dorpshart. Voor die werkzaamheden zijn we afhankelijk van Enexis. Enexis kan pas in het najaar van 2025 starten met de werkzaamheden, vanwege een langere voorbereidingsprocedure. Daarna volgen fasen 2 en 3 van de werkzaamheden in 2026. Naar verwachting zijn de werkzaamheden halverwege 2027 klaar. Op de tekening bij deze brief kunt u alle fasen terugvinden. Let op: de planning is onder voorbehoud en kan dus nog veranderen.

  Huidige situatie
  Het duurt dus helaas nog even voordat de Provincialeweg opnieuw wordt ingericht. De weg wordt nu ervaren als onveilig. Na overleg met Vereniging Belangen Oosteind is daarom besloten om in het eerste kwartaal van 2024 op verschillende plekken matrix borden te plaatsen. Die borden tonen de gereden snelheid in combinatie met een gekleurde smiley.

  Hoogstraat en fietspad Ekelstraat-A27

  In januari heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Hoogstraat. Naar verwachting starten de werkzaamheden in april 2025. De Hoogstraat wordt dan afgesloten en verkeer wordt omgeleid via de hoofdwegen. De fietspaden tussen de Ekelstraat en de A27 worden wel alvast opnieuw bestraat. Fietsers worden dan lokaal omgeleid.

  N629

  De gemeenten Oosterhout en Dongen en de provincie brengen samen een nieuwsbrief uit met informatie over de N629. Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan voor deze digitale nieuwsbrief. Dat kan via www.brabant.nl (zoek op ‘N629’). Op deze website vindt u alle informatie over de N629.

 • Hoogstraat toch bestemmingsverkeer

  Hoogstraat blijft toegankelijk voor bestemmingsverkeer zoals landbouw- en vrachtverkeer mits ze daar ook moeten zijn.

  Oorspronkelijke artikel:

  https://digikrant.emdejong.nl/neodirect/static/15/Weekblad-Oosterhout?date=20240207&page=1

 • Voortgang project Provincialeweg

  Hierbij een korte update over de voortgang project Provincialeweg Oosteind.

  Voorlopig en definitief ontwerp

  De gemeenteraad heeft in november unaniem ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de Provincialeweg in Oosteind. In het ontwerp zijn keuzes gemaakt voor een verdeling tussen 30 en 50 km/uur, de inrichting en het profiel van de weg, typen snelheid remmende maatregelen en de locaties van die maatregelen en voorlopige materiaalkeuzes. In 2024 wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt in een definitief ontwerp. Hierin wordt alles verder uitgewerkt: de breedte van de rijbaan, de fietspaden en de voetpaden, de hoogte van de weg ten opzichte van tuinen en woningen, de constructie voor de fundering en de aansluitingen op privéterreinen bijvoorbeeld.

  Planning werkzaamheden

  In juni heeft de gemeenteraad de perspectiefnota 2024 vastgesteld. In de begroting is budget gereserveerd voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Provincialeweg. Daarin staat dat de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd. De eerste werkzaamheden beginnen bij het dorpshart. Voor die werkzaamheden zijn we afhankelijk van Enexis. Enexis kan pas in het najaar van 2025 starten met de werkzaamheden, vanwege een langere voorbereidingsprocedure. Daarna volgen fasen 2 en 3 van de werkzaamheden in 2026. Naar verwachting zijn de werkzaamheden halverwege 2027 klaar. Op de tekening bij deze brief kunt u alle fasen terugvinden. Let op: de planning is onder voorbehoud en kan dus nog veranderen.

  Huidige situatie

  Het duurt dus helaas nog even voordat de Provincialeweg opnieuw wordt ingericht. De weg wordt nu ervaren als onveilig. Na overleg met Vereniging Belangen Oosteind is daarom besloten om in het eerste kwartaal van 2024 op verschillende plekken matrix borden te plaatsen. Die borden tonen de gereden snelheid in combinatie met een gekleurde smiley.

  Motie Verlengde Provincialeweg

  Tijdens de raadsvergadering is er een motie aangenomen over een onderzoek naar de Verlengde Provincialeweg/Wilhelminalaan. Er is inmiddels gezamenlijk (gemeente Dongen en gemeente Oosterhout) opdracht verstrekt aan bureau Atab, ook betrokken bij het ontwerp Provincialeweg Oosteind, om het ontwerp- en participatietraject op te starten. Er zijn al verkeerstellingen op ons grondgebied uitgevoerd en de gemeente Dongen verzorgt dit zelf ook. In maart verwachten wij een eerste startoverleg met de beide dorpsraden VBO en ’s Gravenmoer in te kunnen plannen.

  Bij vragen/opmerkingen horen wij het graag.

  Met vriendelijke groet.

  Rolf Bos

  Projectleider Openbare Ruimte

  Afdeling Buiten Projecten

  Gemeente Oosterhout

  T: 14 0162           

  I: www.oosterhout.nl

  E: r.bos@oosterhout.nl 

 • Cursus reanimeren 2024

  Starters en herhalings-cursus in het Oostquartier diverse datums.

 • Varkensboer elders uitgekocht en wil nu hier uitbreiden

  Onderstaand artikel van omroep Brabant over een varkensbedrijf dat in Heukelom is uitgekocht door gemeente en de provincie. Het bedrijf wil nu in Oosteind een bestaande varkensstal gaan uitbreiden.

  Het artikel is in te zien op: https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4379198/varkensboer-die-voor-miljoenen-is-uitgekocht-wil-op-andere-plek-uitbreiden

 • Bestemmingsplan Buitengebied 2013, incl Lint

  Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 2023” ligt vanaf 30 november ter inzage, zie onderstaand bericht van de gemeente.

  Zie tevens brief verzonden aan VBO: Download brief VBO

 • Informatiepunt digitale overheid -gratis-

  Heb je een vraag over digitale zorg?

  Het Informatiepunt Digitale Overheid helpt je verder.

  Iets regelen met de overheid gebeurt steeds meer via de computer, tablet of smartphone. Ook gezondheidszaken lopen steeds vaker via internet. Heb je vragen over digitale zorg of hulp hierbij nodig? Bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek helpen ze je verder.

  Hulp bij digitale zorg

  Gezondheidszaken worden steeds vaker met de computer, tablet of smartphone geregeld. Dat wordt ook wel digitale zorg genoemd. Digitale zorg is handig, omdat het minder tijd kost en jouw gegevens altijd binnen handbereik zijn. Toch kan het voor sommige mensen best lastig zijn om met al deze digitale diensten te werken. Het Informatiepunt Digitale Overheid helpt hierbij. Denk hierbij aan hulp bij het gebruik van de website MijnGezondheid.net of verschillende apps zoals MedGemak voor gezondheidszaken bij de huisarts of apotheek. Of jouw persoonlijke omgeving van het ziekenhuis zoals MijnAmphia en MijnETZ.

  Digitale cursussen

  Wist je dat je ook bij de bibliotheek terecht kunt voor diverse (digitale) cursussen? Zoals leren omgaan met het internet, het gebruik en aanmaken van DigiD en het werken met de verschillende websites en apps voor digitale zorg? Loop eens binnen bij de bibliotheek en vraag naar de mogelijkheden van hulp en lessen die de bibliotheek aanbiedt voor digitale zorg.

  Spreekuren

  Het Informatiepunt Digitale Overheid heeft ook eigen spreekuren in de bibliotheek. Zo zijn er spreekuren bij Theek 5 Oosterhout  op woensdagen en zaterdagen van 13.30 tot 15.30 uur

  De hulp van het Informatiepunt Digitale Overheid is gratis. Je bent welkom zonder afspraak en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Je kunt met vragen altijd langskomen tijdens onze bemande openingsuren of tijdens de speciale spreekuren. Of stel je vraag via e-mail (informatiepunt@theek5.nl) of Whatsapp (06) 21 70 40 56. We geven je informatie of verwijzen je door naar iemand die je verder helpt. Meer informatie vind je op www.theek5.nl/ido

  Neem voor meer informatie contact op met Carla Bellaard, Projectleider Digitaal burgerschap, c.bellaard@theek5.nl / 06 22522218

 • Eindelijk gaat doorgaande route Oosteind op de schop

  Zou het dan toch gaan gebeuren, het aanpakken van de Provincialeweg.

 • Vrijwilligers – hulp gevraagd

  Hieronder diverse oproepen voor vrijwillgers die eenmalig of regelmatig een steentje willen bijdragen binnen de verschillende activiteiten die in ons dorp gehouden worden.

  VBO

  Oostquartier

  St Johannes de Doperkerk

  De inloop

  Bij inloop de pastorie kunnen ze nog hulp gebruiken van mensen die een keertje, of met enige regelmaat, willen komen koken, wandelen, kletsen, fietsen of iets anders willen ondernemen met de oudere gasten van de inloop.

  De coordinatoren zijn Dimphie Lips – van Leijsen en Anny van Dongen

  Adres: De Pastorie Oosteind, Provincialeweg 84, 4909 AL Oosteind

  Email: info@depastorie-oosteind.nl

  Telefoonnummer: Dimphie: 06 – 16874310 / Anny: 06 – 51850755

  Programma voor de jeugd opzetten

  Heemkunde

  Bij de heemkundegroep kunnen we nog hulp gebruiken om het archiefmateriaal mee uit te zoeken, te digitaliseren en te beschrijven. De werkzaamheden kunnen, in de nabije toekomst, voor het digitale gedeelte (scannen en beschrijven) ook vanaf thuis gedaan worden en daarmee geheel naar eigen wens ingevuld worden.

  Mensen die interesse hebben of meer info willen kunen contact opnemen met de secretaris:

  Piet van Gorp: pietvangorp@casema.nl of 0162-431834

 • Buitenschoolse activiteiten gratis

  Inschrijfplatform voor buitenschoolse activiteiten is open

 • Sauwelen terug in het Uilennest

  Krijgen we met carnaval in Oosteind ook weer het sauwelen terug ?

 • Uitnodiging inloopbijeenkomst toekomstvisie Oosterhout-Oost

  Uitnodiging inloopbijeenkomst toekomstvisie Oosterhout-Oost

  Beste bewoner,

  Op 2 oktober organiseert de gemeente Oosterhout een inloopavond over Oosterhout-Oost. Zoals u wellicht weet, werkt de gemeente aan de toekomstvisie voor Oosterhout-Oost, het gebied tussen de A27, de omgeving van Oosteind en Oosteind zelf. Die toekomstvisie noemen we ook wel de ‘propositie Oosterhout-Oost’. In de propositie staan onder andere ideeën voor woningbouw, landschapsontwikkeling en ruimte voor agrariërs. De propositie is besproken in de gemeenteraad op 30 mei 2023. Op 24 oktober wordt de propositie ter besluitvorming behandeld in de gemeenteraad. Vooruitlopend op dat moment wil de gemeente u graag meenemen in de inhoud van de propositie, tijdens een inloopavond op 2 oktober.

  Inloopbijeenkomst donderdag 2 oktober

  De inloopavond vindt plaats op maandag 2 oktober in Buurthuis Oostquartier in Oosteind. De koffie staat voor u klaar tussen 19.00 en 20.30 uur. Tijdens deze avond informeren we u graag via verschillende thematafels over de plannen en de stand van zaken rondom het project Oosterhout-Oost.

  Vragen?
  Wanneer u tussentijds vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met dhr. N. Diz y Gonzalez, via telefoonnummer 14 0162, of via e-mailadres buitenprojecten@oosterhout.nl.

  We hopen u maandagavond 2 oktober te ontmoeten.

 • Afsluiting fietspad Landbouwweg

  Vanaf maandag 11 tot vrijdag 15 september voert aannemingsbedrijf Heijmans Infra B.V. werkzaamheden uit aan het fietspad Landbouwweg.

 • Kunstweekend update met deelnemers.

  Kunst in tuinen Oosteind komt dichterbij.

  Op zaterdag 9 en zondag 10 september 2023 opent de expositie Kunst in tuinen in Oosteind. Voor deze expositie tonen 28 kunstenaars, je kan tot zondagmiddag 10 september 17.00 uur ontdekken op ongewone plekken. De verwevenheid tussen het dorp, het landschap en de kunstenaars maakt dit kunstweekend uniek.

  Oosteind is inmiddels een belangrijk “kunstdorp” geworden. De WAKO heeft Oosteind en kunst op de kaart gezet. Met een inspirerende en verrassende manier organiseert de werkgroep Kunst in tuinen Oosteind het tweede weekend in september een mooie expositie.

  De deelnemers

  Het programma voor het kunstweekend is als volgt:

  Er zijn 28 kunstenaars zij exposeren in zes tuinen waarvan drie met een monumentaal gebouw.

  In de Johannes de Doperkerk exposeren de deelnemers van de wedstrijd met het onderwerp “Landschap”. Op zaterdag 9 september vanaf 17.15 tot 19.30 uur wordt de uitslag bekend gemaakt door wethouder W.J. van der Zanden. De Juryleden zijn Mevrouw M. Heikamp, Mevrouw R. Renders en de heer P. Verschure, zij beoordelen de ingeleverde objecten. Drie deelnemers ontvangen een leuke prijs.

  Op zondagmiddag 10 september vanaf 15.00 uur treedt de Korengroep van H19 op o.l.v. Mevrouw C. de Wit in de Johannes de Doperkerk. Bij Tinekes tuin zorgt de band Piens Choice vanaf 15.00 uur voor de muziek.

   Inloop de “Pastorie” zet de deuren wijd open voor bezoekers. 

  Voor € 3,- kunt in het bezit komen van een verrassingszakje gevuld door de deelnemende kunstenaars. (te koop bij de molen)

  Dit burgerinitiatief wordt georganiseerd door werkgroep Kunst in tuinen Oosteind. 

  Volg ons op de website en like Instagram.

  www.instagram.com/kunstintuinenoosteind          www.kunstintuinenoosteind.com

  De route op 9 en 10 september 2023

  1. Heikant 86
  2. Heistraat 18
  3. Provincialeweg 84
  4. Provincialeweg 143a
  5. Provincialeweg 211
  6. Provincialeweg 227

  Welkom namens de werkgroep Kunst in tuinen Oosteind. 

  Nora Kruik-Boerdam

 • Dievengilde weer actief in Oosteind.

  In het weekend van 15 juli 2023 hebben verschillende bewoners ongewenst bezoek gehad van inbrekers. Op verschillende plaatsen is gekeken of er deuren of ramen “los of makkelijk te openen” waren. Vast staat dat er op twee plaatsen buit is gemaakt. Op een adres zijn ze bij het woonhuis binnen geweest en hebben ze geld ontvreemd en op een ander adres is de garagedeur uit de geleiding gelicht en is vervolgens de garage leeg gehaald waarbij veel gereedschap is ontvreemd.

  Er is een persoon vastgelegd op camera, 20-30 jaar, blank, donkere jas met grijze capuchon, handschoenen en een zwarte bivakmuts. Hij opereert niet alleen want er zijn ook beelden van een witte bus waar de gestolen spullen worden ingeladen. Tijdstip 15-7 tussen 01.30 en 05.00 uur, globale locatie was Provincialeweg tussen bakker Polak en Van Rijen transport.

  Voor diegene die het gemist hebben:

  Er is een buurtpreventie-app waar je bij kunt aansluiten en op de hoogte blijven van wat er op het gebied van veiligheid speelt in Oosteind. Zie hiervoor de (link naar:) buurpreventiepagina met verdere instructies hoe je kunt aanmelden. Hier zijn geen kosten aan verbonden en kunnen alle onveilige situaties gemeld worden zodat we de buurt veilig houden.

 • Reunie feest Kinder Vakantie Week Oosteind

  Kindervakantieweek bestaat 50 jaar!

  Ben jij een (oud)-vrijwilliger van Kindervakantieweek? Geef je dan nu op!!!!
  Heb je op welke manier dan ook aan bijgedragen in de afgelopen 50 jaar dan ben je van harte uitgenodigd om dit met alle andere vrijwilligers te komen vieren.


  Op vrijdagavond 25 augustus proosten we samen op 50 jaar plezier voor Oosteindse kinderen.

  We starten met de week afsluiting (19:00 – 20:00 uur) en NATUURLIJK daarna verder met een feestje in KVW stijl: een drankje, een chipje en een foute playlist!

  Graag tot dan!

  Link naar formulier om je op te geven : Ga naar formulier

  Link naar facebook bericht van KVW : Ga naar Facebook

 • Bewonersbrief update Oosteind.

  Hierbij de bewonersbrief van juli 2023 uitgegeven door de gemeente Oosterhout met updates over verschillende lopende projecten die o.a. betrekking hebben op Oosteind.

  De brief is ook in pdf-formaat te downloaden via deze link: Download bewonersbrief

 • Ingezonden mening Provincialeweg

  Onderstaand een ingezonden mening in het weekblad voor Oosterhout van 12 juli 2023 met betrekking tot de Provincialeweg.

  In het weekblad een week later nog een ingezonden stuk:

 • Vakantiesluiting Oostquartier 2023

  Het Oostquartier is tijdens de zomervakantie gesloten van 31 juli t/m 27 augustus. Voor uitvaartgelegenheden zijn we altijd bereikbaar om deze in te vullen.

  Johan Oomen, 0162 456037, reserveren@oostquartier.nl

 • De wijkmakelaar in Oostquartier.

  Hierbij de planning wanneer de wijkmakelaar Matthias Kalwij in het Oostquartier bereikbaar is.

 • Werkgroep KiTo toegevoegd.

  Er is een nieuwe werkgroep toegevoegd aan de website. KiTo staat voor Kunst in Tuinen Oosteind. De werkgroep organiseert een kunstweekend op zaterdag 9 en zondag 10 september in de Johannes de Doperkerk en in een aantal tuinen in Oosteind waar zal worden geëxposeerd. Alle creatieve vormen van kunst zijn welkom: schilderijen, sculpturen, fotografie, video, geluidsinstallatie, textiele vormgeving, metaalkunst, houtbewerken, poëzie, keramiek etc. Voor meer info zie hun pagina of agenda bericht elders op de website.

 • Nieuwe website online.

  Er is een nieuwe website gemaakt voor het VBO-Oosteind. De hele website is moderner van opzet, is makkelijker te onderhouden en er zijn veel meer mogelijkheden om informatie te delen. De makers hopen dan ook dat er veel gebruik van gemaakt gaat worden en suggesties om de site nog verder te verbeteren of uit te breiden zijn van harte welkom. Reacties kunnen per mail doorgestuurd worden en indien noodzakelijk kan er ook een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Hiernaast is er, voor een beperkt aantal mensen, de mogelijkheid om zelf berichten of agenda-items te plaatsen.

  Email: beheer@oosteind-nb.nl

 • Vacature VBO bestuur.

  Wie wil een steentje bijdragen aan de gemeenschap, door toe te treden tot het VBO bestuur.

  Heb je interesse of vragen hierover, dan vernemen we dat graag. Je kunt vrijblijvend een bericht sturen naar vbobestuur@gmail.com

 • Heemkunde Nieuwsbrief

  De heemkunde groep brengt regelmatig een digitale nieuwsbrief uit en je kunt hier op inschrijven door een mailtje te sturen naar Piet van Gorp (pietvangorp@casema.nl)

 • Meer mest-transporten door Oosteind

  De ZLTO geeft aan dat doordat de Nederlandse mestuitzondering verdwijnt per 2026, boeren meer mest zullen moeten gaan afvoeren. Dit heeft tot gevolg dat er een toename zal zijn van het aantal mest-transporten die door Oosteind rijden.

  De uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren om meer mest te mogen uitrijden dan boeren in andere landen wordt vanaf 2023 in drie jaar afgebouwd. Minister Staghouwer van Landbouw heeft hierover een conceptafspraak gemaakt in Brussel.